Věc C-582/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Zpracování osobních údajů — Směrnice 95/46/ES — Článek 2 písm. a) — Článek 7 písm. f) — Pojem ‚osobní údaje‘ — Adresy internetového protokolu — Uchovávání poskytovatelem online mediálních služeb — Vnitrostátní právní úprava, která neumožňuje zohlednit oprávněný zájem správce“