Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie – přijetí postoje Rady v prvním čtení a odůvodnění Rady = výsledek písemného postupu dokončeného dne 14. prosince 2020