Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) (Текст от значение за ЕИП)