PROPCELEX Регламент (EИО) № 1243/84 на Съвета от 27 април 1984 година за сключване на Cпоразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Индия относно възстановяване в полза на последната на определено договорено количество захар при преференциални условия