Решение (ЕС) 2016/878 на Съвета от 30 май 2016 година за назначаване на член, предложен от Малта, в Комитета на регионите