Rådets beslut (EU) 2016/878 av den 30 maj 2016 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Malta