Правило № 121 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на превозни средства по отношение на местоположението и обозначението на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди [2016/18]