/* */

Регламент (ЕО) № 35/2007 на Комисията от 16 януари 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95