Nařízení Komise (ES) č. 35/2007 ze dne 16. ledna 2007 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95