Monitorul educației și formării 2021

Monitorul educației și formării 2021

Informații suplimentare

Statistici privind educația și formarea

Accesați statisticile europene privind politica UE în materie de educație și formare (Eurostat, Erasmus+, PISA, ICILS...)

Eurydice

Eurydice este o rețea de 40 de unități naționale cu sediul în 37 de țări participante la programul Erasmus+. Misiunea sa constă în explicarea modului în care sunt organizate sistemele de învățământ în Europa și a modului lor de funcționare.
Eurydice publică descrieri ale sistemelor naționale de educație, rapoarte comparative dedicate unor teme, indicatori și statistici specifice, precum și știri și articole legate de educație.
În domeniul statisticilor privind educația, raportul „Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021: Overview of major reforms since 2015” (Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare din Europa – 2021: imagine de ansamblu asupra principalelor reforme din 2015) a fost publicat la 9 decembrie 2021.

Spațiul european al educației

Spațiul european al educației urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a îmbogăți și mai mult calitatea și caracterul incluziv al sistemelor naționale de educație și formare și pentru a crea, până în 2025, un veritabil spațiu european de învățare, de care să beneficieze, în egală măsură, cursanții, profesorii și instituțiile.

Informații suplimentare:

  • Comunicarea Comisiei privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 (publicată la 30 septembrie 2020), care stabilește o serie de mijloace și de obiective intermediare în șase dimensiuni (calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, tranziția verde și tranziția digitală, profesori și formatori, învățământul superior, dimensiunea geopolitică).
  • Fișa informativă privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 (septembrie 2020)
  • Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030).

Obiectiv de dezvoltare durabilă axat pe educație (ODD 4 – Educație de calitate)

Această pagină web a Eurostat oferă o imagine de ansamblu a datelor statistice referitoare la ODD 4 „Educație de calitate” în Uniunea Europeană, care vizează asigurarea unei educații de calitate, incluzive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. Ea se bazează pe setul de indicatori ai UE referitori la ODD pentru monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite în contextul UE.