Monitorul educației și formării 2021

Monitorul educației și formării 2021

Aviz juridic

Monitorul educației și formării 2021 a fost elaborat de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC) a Comisiei Europene, utilizând contribuții din partea Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL); a Unității de analiză a politicilor din domeniul educației și tineretului din cadrul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA); a rețelei Eurydice; a Eurostat; a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și a rețelei sale europene pentru expertiză în domeniul EFP (ReferNet), precum și din partea Unității Capital Uman și Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Direcției Creștere economică și inovare a Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei. Membrii Grupului permanent pentru indicatori și criterii de referință (SGIB) au fost consultați în faza de elaborare.

Textul a fost finalizat la 19 octombrie 2021.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2021
© Uniunea Europeană, 2021

Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este pusă în aplicare în baza Deciziei 2011/833/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Cu excepția cazului în care se prevede altfel, reutilizarea prezentului document este autorizată în temeiul unei licențe Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecom mons.org/licenses/by/4.0/). Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, cu condiția ca sursa documentului să fie recunoscută și să fie indicate orice modificări.
Pentru orice utilizare sau reproducere a unor elemente care nu sunt deținute de Uniunea Europeană, este posibil să fie necesară solicitarea permisiunii direct de la titularii drepturilor respective.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_ro