Rapport om uddannelsesovervågning 2021

Rapport om uddannelsesovervågning 2021

Eurostats database

Tilstandsrapporten om uddannelse baserer sig på diverse kilder, navnlig uddannelsesstatistikker.

Eurostats websted indeholder oplysninger om enkeltpersoners deltagelse i uddannelsesaktiviteter, uddannelsesfinansiering og undervisningspersonale samt om resultater af uddannelse.

  • De syv EU-mål på uddannelsesområdet for 2021-2030: ajourførte og interaktive datasæt, diagrammer og kort
  • EU-uddannelsesstatistikker — oversigt
  • EU-uddannelsesstatistikker — fuldstændig database (ajourførte og interaktive datasæt)