European Education Area Progress Report 2021

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2021

Právní upozornění

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2021 vypracovalo Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) Evropské komise za přispění Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL), oddělení pro analýzu politik v oblasti vzdělávání a mládeže Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), sítě Eurydice, Eurostatu, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a jeho evropské expertní sítě pro odborné vzdělávání (ReferNet) a dále oddělení pro lidský kapitál a zaměstnanost v rámci Ředitelství pro růst a inovace Společného výzkumného střediska (JRC) Komise. V průběhu přípravné fáze byli konzultováni členové stálé skupiny pro ukazatele a měřítka.

Rukopis byl dokončen dne 19. října 2021.

Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2021
© Evropská unie, 2021

Politika týkající se opakovaného použití dokumentů Evropské komise se provádí na základě rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39). Není-li uvedeno jinak, je opakované použití tohoto dokumentu povoleno v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použití se povoluje za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a jakékoli změny.

K veškerému použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví Evropské unie, může být nutné získat svolení přímo od příslušných držitelů práv.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_cs