Cestování po EU během pandemie koronaviru (COVID-19)

Koronavirová pandemie lidem cestování v posledních několika letech poměrně zkomplikovala, nicméně díky rozsáhlému očkování a zavedení digitálního certifikátu EU COVID se situace relativně zlepšila.

Většina zemí EU již převážnou část cestovních a zdravotních požadavků zrušila. I dnes se však stále objevují nové varianty koronaviru. Může tak nastat situace, že budou některé země EU v případě další vlny viru nuceny určitá cestovní omezení nebo požadavky znovu zavést.

Nejnovější informace o cestovních omezeních a opatřeních v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti v jednotlivých členských státech a v zemích přidružených k schengenskému prostoru najdete i nadále na platformě Re-open EU. Ta je k dispozici v podobě internetové stránky i jako mobilní aplikace.

Fungování systému vydávání digitálních certifikátů EU COVID bylo prodlouženo do 30. června 2023. Certifikát může být v rámci EU vyžadován jako doklad o očkování, testování nebo zotavení se z onemocnění COVID-19 pro účely cestování. Za vydávání těchto certifikátů odpovídají vnitrostátní zdravotnické orgány.

Další informace:
Cesty do a z Evropské unie
Práva cestujících

Evropa patří díky své tisícileté historii, bohatému kulturnímu dědictví a úžasným přírodním sceneriím k nejoblíbenějším turistickým destinacím na světě. Ať už jde o horské masivy nebo písečné pláže, malebný venkov či kosmopolitní města s tisíci muzei a galeriemi, stále je co poznávat. A díky Evropské unii (EU) je toto poznávání snadnější než kdykoli předtím.

Můžete například cestovat bez hraničních kontrol do 26 evropských zemí a svého psa či kočku si můžete vzít s sebou. Zdravotní péče je v případě potřeby snadno dostupná a díky euru se snáze nakupuje tam, kde je to výhodnější. Svůj mobilní telefon můžete nyní používat stejně jako doma bez jakýchkoli příplatků a svá on-line předplatná máte nyní k dispozici i na cestách.

Vedle milionů mimoevropských návštěvníků objevují rádi krásná města a okolní země i ti, pro které je Evropa domovem.

Dnes je cestování po EU pro Evropany stejně jednoduché jako cestování po vlastní zemi. Díky odstranění většiny pasových kontrol a používání společné měny – eura – v 19 zemích EU je nyní cestování výrazně snazší. Vytvoření jednotného trhu, na kterém funguje volný pohyb osob, zboží, služeb a peněz, přineslo širší nabídku zboží a nižší ceny.

Svůj kontinent a jeho bohaté kulturní dědictví může také zdarma poznávat stále více mladých Evropanů díky jízdence v rámci nové iniciativy DiscoverEU.

Evropskou unii tvoří 27 zemí. Spojené království z EU dne 31. ledna 2020 vystoupilo. Podle „dohody o vystoupení“ mezi EU a Spojeným královstvím se ve Spojeném království stále uplatňuje právo EU, a to až do konce přechodného období, které trvá do 31. prosince 2020, pokud nebude prodlouženo. Do 31. prosince 2020 se tak pro cestující do EU a z ní a do Spojeného království a z něj nic nemění. Další informace ohledně vystoupení Spojeného království z EU jsou k dispozici na stránkách: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_104

POTŘEBNÉ DOKLADY

OBČANÉ EU

Cestovní pas nebo občanský průkaz

Děti musí mít svůj vlastní cestovní pas či občanský průkaz.

Pro cestování v rámci EU nepotřebujete vízum.

Díky tzv. schengenským pravidlům, která jsou součástí práva EU, zrušila většina zemí EU kontroly na svých hranicích.

Do schengenského prostoru patří též Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, třebaže nejsou členy EU. Takže můžete jet na lyže do Švýcarska, aniž byste museli na hranicích předkládat svůj pas.

V případě závažného ohrožení vnitřní bezpečnosti lze kontroly na vnitřních hranicích na omezenou dobu výjimečně obnovit.

Při cestování do zemí EU mimo schengenský prostor nebo při návratu z těchto zemí budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Při překročení vnějších hranic EU (například při příjezdu do EU ze země mimo EU nebo ze země mimo schengenský prostor) se nyní u každého, včetně občanů EU, provádějí systematické kontroly v databázích.

Pas nebo občanský průkaz je třeba mít u sebe i při cestách po EU, protože můžete být vyzváni k jeho předložení za účelem prokázání totožnosti nebo z bezpečnostních důvodů. Platný občanský průkaz lze získat pouze od příslušných orgánů ve vaší zemi.

Před cestou mimo EU si ověřte, jaké doklady jsou vyžadovány v zemi, kterou hodláte navštívit.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_cs.htm

OBČANÉ ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

Občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska se za účelem cestování a vstupu do zemí EU považují za občany EU, neboť tyto čtyři země jsou součástí schengenského prostoru.

Pas

Potřebujete platný cestovní pas.

Víza

Občané více než 60 zemí či území nepotřebují žádné vízum, pokud jejich návštěva EU nepřesáhne 90 dnů. Seznam zemí, jejichž občané potřebují vízum k cestě do Irska, se od seznamu pro ostatní země EU mírně liší.

O vízum můžete požádat na konzulátu nebo velvyslanectví země EU, kterou se chystáte navštívit (případně země, jež je vaší hlavní destinací). Bylo-li vám vystaveno schengenské vízum, jste oprávněni cestovat do všech zemí schengenského prostoru. Máte-li platné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu vystavené jednou z těchto zemí, můžete pobývat až 90 dnů v jiných zemích schengenského prostoru. Při cestách do zemí EU, které nejsou členy schengenského prostoru, můžete potřebovat vízum. Další informace najdete zde:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_cs.htm

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en

CESTOVÁNÍ

AUTEM

Řidičský průkaz

Platný řidičský průkaz vystavený v jedné zemi EU je uznáván v celé Unii, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Všechny nové řidičské průkazy se nyní vystavují ve formě plastových karet ve standardním evropském formátu. Ve většině zemí musíte mít při řízení u sebe kromě platného řidičského průkazu rovněž osvědčení o registraci vozidla.

Řidiči ze zemí mimo EU by si měli ověřit, zda pro svou cestu do zemí EU potřebují mezinárodní řidičský průkaz, zejména pokud plánují navštívit Irsko, Kypr, Maltu a Španělsko.

Povinné ručení a pojištění vozidla

Při cestách v rámci EU platí vaše povinné ručení automaticky jako zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla i v zahraničí. To se týká rovněž Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Máte-li uzavřeno sdružené pojištění, ověřte si před odjezdem, na jaké další země se pojistné krytí případně vztahuje, a dobu jeho platnosti.

Evropský formulář oznámení nehody, který lze získat od pojišťovny nebo na internetu, je standardní dokument dostupný v několika jazykových verzích, který vám v případě autohavárie v zahraničí usnadní postup na místě.

Tzv. zelená karta není při cestování v rámci EU povinná, slouží však jako mezinárodně uznávaný doklad o minimálním pojištění odpovědnosti. Pokud u sebe zelenou kartu nemáte, měli byste mít příslušný doklad o pojištění.

Mýtné a dálniční známky

V mnohých zemích je používání silnic zpoplatněno buď prostřednictvím mýtného (na základě ujeté vzdálenosti), nebo dálničních známek (s vymezenou dobou platnosti). Unie tyto systémy sleduje a dbá na to, aby byly přiměřené a neznevýhodňovaly zahraniční nebo příležitostné řidiče.

Bezpečnost za volantem

Ve všech zemích EU platí povinnost mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy ve všech vozidlech, která jsou jimi vybavena. Pro děti se musí používat dětské zádržné systémy (autosedačky).

Používání mobilního telefonu za jízdy výrazně zvyšuje nebezpečí nehody a je zakázáno ve všech zemích EU i na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku a Švýcarsku, pokud se při něm nevyužívá handsfree příslušenství.

Maximální povolené množství alkoholu v krvi se v jednotlivých zemích liší a pohybuje se mezi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml podle dané země. Řidiče, kteří nedodržují rychlostní omezení nebo řídí pod vlivem alkoholu, lze nyní vysledovat díky dokonalejší přeshraniční výměně informací.

Nezapomeňte, že v Irsku, na Kypru a na Maltě se jezdí vlevo a že v některých zemích, např. v Belgii, Francii, Nizozemsku a Portugalsku, se pravidlo přednosti zprava používá ve větší míře.

Jaká je nejvyšší povolená rychlost ve Španělsku? Je ve Švédsku povinné nosit při jízdě na kole přilbu? Všechny důležité informace o pravidlech silničního provozu naleznete v aplikaci Going Abroad, kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_cs.htm

Elektromobily

V Evropské unii existuje více než 150 000 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a EU přispívá k tomu, aby jich v budoucnu bylo mnohem více. Díky standardizovaným zástrčkám po celém kontinentu si mohou řidiči dobít své auto kdekoliv v EU jako ve své domovské zemi. Mapu čerpacích stanic na alternativní paliva naleznete na těchto stránkách: https://www.eafo.eu

Autobusy

Evropská unie neustále zdokonaluje bezpečnostní normy pro cestující v autobusové dopravě. Nedávno například zavedla přísnější pravidla pro používání ohnivzdorných materiálů ve vozidlech. V celé EU platí také povinnost používat bezpečnostní pásy, pokud jsou jimi sedadla v autobusech vybavena.

Na kole

A co takhle poznávat Evropu na kole? EuroVelo, evropská síť cyklistických tras, propojuje celý kontinent a některé z jeho největších turistických zajímavostí prostřednictvím 16 dálkových cyklotras, jejichž celková délka činí přes 70 000 km. V mnoha městech můžete k projížďkám využít systémy samoobslužného půjčování kol, kterých jsou v Evropě stovky. Některé z nich spolufinancuje EU. www.en.eurovelo.com

LETECKY

Vytvoření jednotného evropského trhu letecké dopravy před více než 25 lety přineslo cestujícím levnější lety a širší nabídku dopravců, tras a služeb.

Letecká bezpečnost v Evropě patří mezi nejvyšší ve světě. V zájmu posílení této bezpečnosti musí mít letecké společnosti ze zemí mimo EU povolení potvrzující, že splňují mezinárodní bezpečnostní normy. Kromě toho mohou být jejich letadla v Evropě kontrolována, a pokud se zjistí, že tyto společnosti nejsou bezpečné nebo nepodléhají dostatečné kontrole ze strany příslušného státu, nesmějí provozovat lety v rámci evropského vzdušného prostoru.

Pro všechny odlety z evropských letišť platí společná pravidla EU týkající se bezpečnostních kontrol cestujících a příručních a odbavených zavazadel. Existují omezení týkající se tekutin, které lze vnášet na palubu, a společný seznam předmětů, které není povoleno přepravovat ani v příručním, ani v odbaveném zavazadle.

VLAKEM

Železnice je v Evropě i nadále jedním z nejbezpečnějších a nejoblíbenějších způsobů dopravy. EU má železniční síť o délce více než 220 000 km. Na důležitých trasách, jako jsou např. Paříž–Brusel–Amsterdam–Kolín nad Rýnem, Milán–Řím a Barcelona–Madrid, existuje více než 8 000 km vysokorychlostních tratí, přičemž další úseky se staví.

LODÍ

Mezi zeměmi EU se nachází řada důležitých námořních tras, na kterých se nabízejí pravidelná a kvalitní spojení, jež jsou alternativou k silniční, letecké či železniční dopravě, nebo je lze využívat v kombinaci s touto dopravou. Evropská unie stojí v čele úsilí o zlepšování námořní bezpečnosti a prosazování přísných norem. V roce 2018 vstoupily v platnost nové předpisy, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti osobních lodí plavících se v rámci EU.

MAPA

ČASOVÁ PÁSMA

PENÍZE

Euro

Euro v současnosti používají přibližně tři čtvrtiny (přes 340 milionů) občanů EU žijících v těchto 19 zemích EU: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko (viz mapa).

Po dohodě s EU používají euro jako svou národní měnu také Andorra, Monako, San Marino a Vatikán. Některé další země a území, jako Kosovo a Černá Hora, používají euro jako svou faktickou měnu.

V zemích mimo eurozónu přijímají některé hotely, obchody a restaurace, zejména v turistických oblastech, platby v eurech i v národní měně. Ze zákona však k tomu nemají povinnost.

Platby kartou a výběry hotovosti

V zemích eurozóny stojí přeshraniční platby v eurech – včetně výběrů hotovosti z bankomatu a plateb kartou – stejně jako doma. Od 15. prosince 2019 má nyní každý, kdo žije v některé ze zemí EU mimo eurozónu, stejné výhody, může mu však být účtován poplatek za převod měny.

Kromě toho vám díky nedávno zavedeným pravidlům nemůže být účtován zvláštní poplatek za platbu kreditní či debetní kartou a budete také při provádění plateb lépe chráněni. Od 19. dubna 2020 můžete snadno kontrolovat a porovnávat poplatky za konverzi měny při platbě kartou nebo výběru hotovosti.

V případě krádeže nebo ztráty neprodleně zatelefonujte vydávající bance a svou bankovní kartu zablokujte. Před cestou si zaznamenejte příslušné telefonní číslo.

Při příjezdu do EU či odjezdu z EU s hotovostí přesahující 10 000 EUR (nebo ekvivalentní částku v jiné měně) je třeba učinit celní prohlášení.

Někdy jsou účtovány velmi vysoké transakční poplatky za vyplacení šeku z jiné země EU. Navíc v mnoha zemích již nejsou šeky jako platební prostředek akceptovány.

NAKUPOVÁNÍ

V RÁMCI EU

Pokud si koupíte nebo dovážíte věci pro osobní potřebu, a nikoli k dalšímu prodeji, neexistují při cestování mezi zeměmi EU žádná omezení. Daně (DPH a spotřební daně) jsou zahrnuty v ceně a v zemích EU se již žádná další daň neplatí.

Zvláštní pravidla však platí pro zboží podléhající spotřební dani, jako jsou tabákové výrobky a alkohol. Každá země může stanovit orientační množství tabáku a alkoholu, které ještě považuje za přiměřené pro osobní potřebu. Převážíte-li větší množství tohoto zboží, můžete být zkontrolováni, aby se zjistilo, jestli ho nechcete prodat dál. Orientační maximální množství stanovená jednotlivými zeměmi však nesmějí být nižší než:

PŘÍJEZD DO EU

Pokud do EU přijíždíte ze země mimo EU, můžete si dovézt zboží pro osobní potřebu, aniž byste museli platit DPH a spotřební daň, pokud jeho množství nepřesáhne níže uvedené limity. Totéž platí, pokud přijíždíte z území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřební daně.

V případě tabáku si jednotlivé země stanovují vyšší nebo nižší limit množství, které je možné do EU dovézt. Informujte se proto o celních předpisech země EU, do které přijíždíte.

* Každé množství představuje 100 % celkového povoleného množství pro tabákové výrobky. Můžete tato množství kombinovat, ale nesmíte překročit celkový limit. Například: 100 cigaret (50 % povoleného množství) + 50 doutníčků (50 % povoleného množství) = 100 % celkového povoleného množství.

** U destilátů a alkoholizovaného nebo šumivého vína představuje každé toto množství 100 % celkového povoleného množství, které můžete rozdělit. Můžete si například dovézt půl litru destilátu a 1 litr alkoholizovaného vína – obě množství odpovídají polovině povoleného množství.

Cestující mladší 17 let nemají na tato povolená množství tabáku a alkoholu nárok.

Pokud cestujete z jedné země EU do jiné přes zemi mimo EU (např. Švýcarsko), informujte se o tamních celních předpisech.

Jiné zboží včetně parfémů

  • Zboží v hodnotě nepřevyšující 430 EUR pro cestující letecky a po moři.
  • Zboží v hodnotě nepřevyšující 300 EUR pro ostatní cestující.

Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit, který ale nesmí činit méně než 150 EUR.

Potraviny

Při cestování v rámci EU nejsou stanovena žádná obecná omezení týkající se masa nebo mléčných výrobků. Ze zemí mimo EU však masné či mléčné výrobky do EU přivážet nesmíte, neboť mohou obsahovat nebezpečné patogeny vyvolávající nemoci hospodářských zvířat v EU, jako jsou slintavka a kulhavka či africký mor prasat. Výjimkami jsou Andorra, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino nebo Švýcarsko, odkud je možné přicestovat s malým množstvím těchto potravin pro osobní spotřebu.

Další informace:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_en.htm

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Nezapomeňte si vzít s sebou na nákupy tašku. Předpisy EU pomáhají omezit používání lehkých plastových tašek, které znečišťují a poškozují životní prostředí. Ve většině zemí jsou tašky v obchodech zpoplatněny.

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ

Jako spotřebitelé máte právo na spravedlivé zacházení, výrobky splňující přijatelné normy a právo na nápravu v případě problémů, a to bez ohledu na to, ve které zemi EU se právě nacházíte.

Zajímejte se o to, co jíte

Díky přísným předpisům týkajícím se výroby, zpracování a prodeje potravin jsou zaručeny nejvyšší standardy jejich bezpečnosti. Pravidla pro označování potravin zaručují jasné, obsáhlé a přesné informace o tom, co potraviny obsahují.

Informujte se o tom, co kupujete

Existuje ochrana proti velké řadě podvodných obchodních praktik jak při nákupu on-line, tak přímo v obchodech. Je zakázáno používat na internetových stránkách předem zaškrtnutá políčka, takže se vám například nemůže stát, že při nákupu letenky on-line neúmyslně zaplatíte i cestovní pojištění.

Srovnávejte ceny

U veškerého zboží musí být jasně uvedena plná cena včetně DPH, jakož i jednotková cena (cena za kilogram nebo litr). Při rezervaci letenky on-line musí být od samého začátku zobrazena plná cena letenky zahrnující letištní poplatky.

Problémy vyřešíte

Síť evropských spotřebitelských center (síť ESC) poskytuje praktické informace o právech spotřebitelů v EU a rovněž bezplatné poradenství a pomoc v případě přeshraničních stížností či sporů. Tato centra se nacházejí v každé zemi EU a také v Norsku a na Islandu. Existuje také užitečná mobilní aplikace ECC-Net travel obsahující množství praktických rad a informací.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_cs

Sledujte štítky

Ekoznačka EU vám pomůže najít výrobky či hotely, hostely nebo kempy, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Toto logo vám pomůže najít ekologické produkty.

VAŠE PRÁVA

Evropská unie je jedinou oblastí na světě, kde občany chrání komplexní soubor práv cestujících platný pro všechny druhy dopravy – silniční, leteckou, železniční i lodní. Cestující v EU mají právo na přesné, včasné a dostupné informace, pomoc v případě narušení přepravy a za určitých okolností i na vrácení peněz v případě zrušení spoje nebo velkého zpoždění.

Stáhněte si aplikaci s informacemi o tom, jaká jsou vaše práva a jak je lze uplatnit:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_cs.htm

Předpisy EU vám rovněž poskytují ochranu, když nakupujete pobyt nebo zájezd, které kombinují alespoň dva různé druhy cestovních služeb (např. let a ubytování v hotelu nebo pronájem auta) na stejných či propojených internetových stránkách.

Před cestou: cestující musí obdržet jasné informace o svém zájezdu (včetně cíle cesty, seznamu zahrnutých služeb a čísla pro případ nouze). Musí být rovněž informováni o svých právech – máte například více práv, pokud jde o zrušení cesty nebo v případě krachu příslušného poskytovatele.

Na cestách: cestující, kteří se nacházejí v obtížné situaci, mají nárok na asistenci, například poskytnutím informací o zdravotnických službách a konzulární pomoci.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en

Cestující se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí

Cestující se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí mají nárok na bezplatnou pomoc na letišti, nádraží, v přístavu a na určených autobusových nádražích, jakož i na palubě letadla či lodi, ve vlaku a v autobuse. Doporučuje se upozornit dopravce nebo provozovatele nádraží na případné zvláštní potřeby při rezervaci či koupi jízdenky předem nebo alespoň 48 hodin před samotnou cestou (36 hodin při cestě autobusem).

Další informace:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_cs.htm

Cestujete-li autem a máte ve své zemi nárok používat zvlášť vyhrazená parkovací místa pro zdravotně postižené, můžete využívat tato vyhrazená parkovací místa i v jiných zemích EU, avšak ověřte si, za jakých podmínek. Jsou označena příslušným symbolem invalidního vozíku.

Podání stížnosti

Pokud máte pocit, že během cesty byla porušena vaše práva a chcete podat stížnost, musíte nejprve kontaktovat příslušnou dopravní společnost nebo provozovatele nádraží. Nedodrží-li své závazky, můžete se obrátit na vnitrostátní orgán, v jehož kompetenci je příslušný druh dopravy.

Více informací a kontakt na příslušné orgány získáte na bezplatné lince služby Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.

ZDRAVÍ

Přístup ke zdravotní péči

Pokud při návštěvě jiné země EU nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska onemocníte, máte nárok na stejnou zdravotní péči jako osoby pojištěné v dané zemi (v některých zemích zdarma). Nezapomeňte si tedy vzít s sebou na cesty evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz je zdarma a vystaví vám ho obvykle vaše zdravotní pojišťovna. Průkaz slouží jako potvrzení, že jste pojištěni v jedné z výše uvedených zemí. Pokud musíte za poskytnutí zdravotní péče zaplatit, uschovejte si všechny účtenky, recepty a stvrzenky, abyste mohli v zemi, kde se nacházíte, nebo po návratu domů požádat o proplacení výdajů.

Jak podat žádost o průkaz: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en#navItem-1

Cestovní pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se například na náklady na repatriaci či horskou záchrannou službu v lyžařských střediscích. K pokrytí takových rizik může být praktické sjednat si příslušné cestovní pojištění.

Léky

Předpis vydaný vaším lékařem je platný v celé EU, ale měli byste si ověřit, zda je v zemi, kam jedete, prodej předepsaného léku povolen a zda je zde tento lék dostupný. Ujistěte se, že předpis uvádí veškeré důležité informace o vaší osobě, předepisujícím lékaři a předepsaném přípravku. Cestující si nyní mohou vyzvednout v lékárnách v některých zemích EU léky, na které jim jejich lékař vystavil elektronický předpis, a lékaři budou mít brzy přístup k důležitým informacím o pacientech ve svém jazyce. Ověřte si, zda jsou tyto služby dostupné tam, kam jedete: https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs

Očkování

Pro cestování v rámci EU se obecně nevyžaduje žádné očkování. Existují však určité požadavky nebo doporučení pro některá zámořská území EU. Před cestou se proto poraďte s lékařem.

Voda ke koupání

V roce 2018 splňovalo více než 95 % míst ke koupání v EU minimální normy pro kvalitu vody a více než 85 % splňovalo přísnější normu vynikající kvality. Na interaktivní mapě na následujících stránkách si můžete ověřit kvalitu vody v místech, která chcete navštívit:
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Mobilní telefony

Rezidenti EU nyní mohou svůj mobilní telefon při cestování po EU používat stejně jako doma bez jakýchkoli příplatků. Stejné podmínky platí i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku (nikoli však ve Švýcarsku). Nicméně pokud váš vnitrostátní balíček služeb zahrnuje neomezené množství dat či data za velmi nízkou cenu, můžete v rámci EU obdržet rozsáhlý, avšak nikoli neomezený objem roamingových dat bez jakýchkoli dalších poplatků. Překročíte-li tento objem, může vám váš operátor začít účtovat drobný roamingový příplatek (méně než 4,50 EUR/GB). Pokud plánujete pobývat v jiné zemi EU několik měsíců, ověřte si, jaké má váš operátor podmínky přiměřeného využívání (FUP) „roamingu za domácích podmínek“.

Wi-Fi

Bezplatný přístup k internetu je mnohem dostupnější díky Wi-Fi hotspotům financovaným z EU, které byly zřízeny na přibližně 8 000 veřejných místech po celé Evropě. Můžete se zdarma připojit v knihovnách, na náměstích, v parcích, v muzeích a v jiných veřejných prostorách, kde uvidíte symbol WiFi4EU.

Pošlete pohlednici

Poštovní známky můžete použít pouze v zemi, ve které si je koupíte.

Zástrčky

Téměř všechny země EU mají zástrčky se dvěma kolíky. Na Kypru, v Irsku a na Maltě se používají zástrčky se třemi kolíky.

CO PODNIKNOUT

Tipy a informace o tom, co se dá kde vidět a dělat, najdete na stránkách o evropských turistických destinacích (visiteurope.com) nebo na stránkách oficiální turistické organizace dané země EU.

Austria austria.info
Belgievisitflanders.com
http://www.wallonia.be/en/visit
Bulharskobulgariatravel.org/en
Kyprvisitcyprus.com
Českoczechtourism.com
Německogermany.travel
Dánskovisitdenmark.com
Španělskospain.info/en/
Estonskovisitestonia.com
Francieint.rendezvousenfrance.com
Finskovisitfinland.com
Řeckovisitgreece.gr
Maďarskogotohungary.com
Chorvatskocroatia.hr
Itálieitalia.it/en
Irskodiscoverireland.ie
Lucemburskovisitluxembourg.com
Litvalithuania.travel/en
Lotyšskolatvia.travel
Maltavisitmalta.com
Nizozemskoholland.com
Portugalskovisitportugal.com
Polskopoland.travel
Rumunskoromania.travel/en
Švédskovisitsweden.com
Slovenskoslovakia.travel
Slovinskoslovenia.info

Evropská unie každoročně podporuje mnoho kulturních projektů a akcí po celé Evropě. Mezi ně patří zejména „Evropská hlavní města kultury“, což je iniciativa, jejímž cílem je upozornit na bohatou kulturní rozmanitost Evropy a v jejímž rámci se pořádají výstavy a akce oslavující místní kulturu vybraných měst.

V roce 2020 budou Evropskými hlavními městy kultury historické město Rijeka, kde se nachází hlavní námořní přístav v Chorvatsku, a město Galway, jež je branou ke krásnému západnímu pobřeží Irska. Další informace: https://rijeka2020.eu/en https://galway2020.ie/en

Švédský Göteborg a španělská Málaga jsou Evropskými hlavními městy inteligentního cestovního ruchu pro rok 2020. Další informace: https://smarttourismcapital.eu/cities-2020-winners/

Díky novým unijním předpisům máte nyní při cestách po zemích EU přístup k vašemu on-line předplatnému, ať už jsou to filmy, sportovní přenosy, elektronické knihy, videohry či hudební služby, a to bez jakýchkoli příplatků nebo omezení. To se týká rovněž Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Mladí cestovatelé

Od roku 2018 poskytuje EU 18letým Evropanům příležitost cestovat zdarma po Evropě po dobu až jednoho měsíce a objevovat bohaté kulturní dědictví kontinentu. Příslušnou jízdenku již dosud získalo přibližně 70 000 mladých Evropanů. Další informace: https://europa.eu/youth/discovereu

S Evropskou kartou mládeže si mohou mladí Evropané vybrat z nabídky více než 70 000 slev na kulturní akce, ubytování, vzdělávání, služby a zboží v 36 zemích Evropy. Slevy můžete získat téměř všude v EU, ať už jde o Rijksmuseum v Amsterdamu, Disneyland v Paříži, či chrám Sagrada Familia v Barceloně nebo slunečná pobřeží na Kypru, na Maltě nebo v Řecku. Informace o slevách najdete na stránkách: https://www.eyca.org/discounts

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Cestování se psem, kočkou či fretkou je dnes snadné díky evropskému cestovnímu pasu pro zvířata, který vám může vystavit kterýkoli veterinář. Všichni psi, kočky nebo fretky musí mít tento pas a kvůli snadnější identifikaci musí být také vybaveni elektronickým mikročipem nebo mít jasně čitelné tetování, které bylo provedeno do července 2011. Zvířata musí být očkována proti vzteklině a tyto údaje musí být uvedeny v jejich cestovním pasu. Očkování musí být provedeno po zavedení mikročipu nebo aplikaci tetování.

Pokud cestujete se psem do Finska, Irska a na Maltu, máte povinnost nechat jej před odjezdem u zvěrolékaře ošetřit proti tasemnici. Podrobnosti o tomto zákroku musí být uvedeny v cestovním pasu zvířete. Odcestovat s ním můžete od jednoho do pěti dnů po ošetření.

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

PRO PŘÍPAD NOUZE

Celoevropské číslo tísňového volání: 112

V případě nouze volejte číslo tísňového volání 112, které funguje ve všech zemích EU a hovory na něj jsou z mobilu i z pevné linky bezplatné.

Každou krádež nahlaste místní policii. K uplatnění náhrady škody od pojišťovny nebo u soudu budete potřebovat policejní protokol. Pokud vám byl odcizen cestovní pas nebo občanský průkaz, nahlaste to na konzulátu nebo velvyslanectví své země a na policii.

A nezapomeňte, že pokud se nacházíte v zemi mimo EU, kde váš stát nemá své zastoupení, můžete se pro pomoc v případě krize, závažné nemoci nebo ztráty cestovního pasu obrátit na místní konzulát jiné země EU.

KONTAKT S EU

OSOBNĚ

V celé Evropě se nacházejí stovky místních informačních středisek EU. Adresu nejbližšího střediska najdete na internetových stránkách: https://europa.eu/european-union/contact_cs

TELEFONICKY NEBO E-MAILEM

Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Na tuto službu se můžete obrátit:

  • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tyto hovory účtovat),
  • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
  • prostřednictvím e-mailu: https://europa.eu/european-union/contact_cs

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

ON-LINE

Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou k dispozici na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs

PUBLIKACE EU

Publikace zdarma i placené publikace EU si můžete stáhnout nebo objednat na: https://publications.europa.eu/cs/publications Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační středisko (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

PRÁVO EU A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Právní informace EU ve všech úředních jazykových verzích, včetně všech právních předpisů EU od roku 1952, jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ DATA OD EU

Přístup k datovým souborům EU umožňuje Evropský portál veřejně přístupných dat (http://data.europa.eu/euodp/cs). Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.

O této publikaci

Evropská komise

Generální ředitelství pro komunikaci
Redakční služba a cílená osvěta
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Vypracováno v únoru 2020
Evropská komise nezodpovídá za důsledky vyplývající z opakovaného použití této publikace.
Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2020

© Evropská unie, 2020

Politika opakovaného použití dokumentů Evropské komise se provádí na základě rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).

Není-li uvedeno jinak, je opakované použití tohoto dokumentu povoleno v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použití se povoluje za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a jakékoli změny.

K veškerému použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví Evropské unie, může být nutné získat svolení přímo od příslušných držitelů práv.

Ilustrace: © Evropská unie, © iStock

Na internetových stránkách „Vaše Evropa“ se dozvíte, jaká máte práva, pokud žijete, pracujete a cestujete v různých zemích EU: ec.europa.eu/youreurope

IDENTIFIKÁTORY

Print ISBN 978-92-76-18089-0 doi:10.2775/838260 NA-03-20-262-CS-C
PDF ISBN 978-92-76-18050-0 doi:10.2775/9714 NA-03-20-262-CS-N
HTML ISBN 978-92-76-18064-7 doi:10.2775/02857 NA-03-20-262-CS-Q