КАК ДЕЙСТВАТ ВАКСИНИТЕ, ЗАКУПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?

ВАКСИНИ НА ОСНОВАТА НА ИНФОРМАЦИОННА (МАТРИЧНА) РНК (ИRNA):
BIONTECH/PFIZER | MODERNA | CUREVAC
Този вид ваксина съдържа част от „указанията“ от вируса, който причинява COVID-19. Това позволява на собствените клетки на организма да произведат протеин, който е уникален за вируса.

Имунната система на лицето разпознава, че този уникален протеин не би трябвало да се намира в организма, и реагира чрез създаване на естествена защита срещу заразяване с COVID-19.
Ваксини на Протеинова Основа:
SANOFI/GSK
Този вид ваксина съдържа фрагменти от протеин, който е уникален за вируса.

Те са достатъчни, за да може имунната система на лицето да разпознае, че уникалният протеин не би трябвало да се намира в организма, и да реагира чрез създаване на естествена защита срещу заразяване с COVID-19.
Ваксини с Вирусен Вектор:
ASTRAZENECA ¦ JOHNSON & JOHNSON
При този вид ваксина се използва различен, безвреден вирус за предаване на „указания“ от вируса, причиняващ COVID-19.

Това позволява на собствените клетки на организма да произведат протеина, който е уникален за CO-VID-19.

Имунната система на лицето разпознава, че този уникален протеин не би трябвало да се намира в организма, и реагира чрез създаване на естествена защита срещу заразяване с COVID-19.

АКО ПО-КЪСНО ВАКСИНИРАНОТО ЛИЦЕ БЪДЕ ИЗЛОЖЕНО НА ВИРУСА НА COVID-19, НЕГОВАТА ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗПОЗНАЕ ПРОТЕИНА В COVID-19. ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА СА ПОДГОТВЕНИ ДА УБИЯТ ВИРУСА И ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПРОНИКВАНЕТО МУ В КЛЕТКИТЕ ИЛИ ПО-НАТАТЪШНОТО МУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19

За повече информация относно програмата за ваксиниране във Вашата страна, вж. също Имунизационния календар на ECDC и официалните уебсайтове относно ваксинацията на страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Настоящият документ е публикуван на 24 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:

PDF