Februarie 2017

ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA?

Uniunea europeană a energiei

Europenii au nevoie de energie sigură, durabilă, la prețuri accesibile. Modul nostru de viață depinde în mare măsură de energie pentru asigurarea serviciilor de zi cu zi, indispensabile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Avem nevoie de energie pentru a produce lumină și căldură și pentru a ne desfășura activitățile din transport și industrie. Fără energie nu putem utiliza mașinile de spălat, calculatoarele, televizoarele și multe alte obiecte a căror prezență aproape că nu o mai simțim, dar care sunt foarte importante pentru noi. Însă asigurarea accesului la toată energia de care avem nevoie, la un preț acceptabil, atât în prezent, cât și în viitor, nu este un lucru ușor. Principalele noastre probleme sunt următoarele.

Interconectarea piețelor

Depindem de importuri pentru mai mult de jumătate din energia pe care o utilizăm

Uniunea Europeană consumă o cincime din energia produsă la nivel mondial, însă dispune de relativ puține rezerve proprii. Acest lucru are un impact enorm asupra economiei noastre. UE este cel mai mare importator de energie din lume. Ea importă 53 % din necesar, la un cost anual de aproximativ 400 de miliarde EUR.

Dependența noastră de un număr limitat de țări furnizoare ne accentuează vulnerabilitatea în caz de perturbări ale aprovizionării. Am fost martorii unui astfel de eveniment în trecut, de exemplu atunci când a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale a unor țări europene.

Trebuie să facem eforturi pentru a produce energie electrică din surse regenerabile și nepoluante (vânt, apă, soare), folosind turbine eoliene, baraje și panouri solare.

În același timp, pe măsură ce face trecerea către practici mai ecologice, Europa trebuie să rămână competitivă pe piețele globale ale energiei. UE dorește nu doar să se adapteze la această tranziție către energia curată, ci și să devină lider în domeniu.

Nu avem o infrastructură la nivel european

Multe rețele electrice și conducte de gaz sunt construite în scopul aprovizionării naționale și nu sunt bine conectate la nivel transfrontalier. Electricitatea și gazul ar trebui să poată circula liber prin rețelele aflate pe teritoriul european.

De asemenea, energia trebuie transportată, uneori de pe un continent pe altul sau pe sub mare, până în locul în care va fi utilizată. De aceea este nevoie de o rețea de instalații capabile să asigure o aprovizionare continuă cu energie, de-a lungul a zeci de ani. Implementarea acestei rețele necesită importante resurse tehnice, logistice și financiare.

Cu toate acestea, lipsa de acces la o piață de dimensiuni europene reprezintă un impediment pentru investițiile în infrastructura energetică. Prin urmare, investițiile în centrale electrice noi, care să le înlocuiască pe cele vechi, ar putea fi întârziată.

CE MĂSURI IA UE?

Obiectivele UE pentru 2030 privind schimbările climatice și energia

Începând din 2010, UE are mai multe obiective: să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % până în 2020, să mărească ponderea energiei din surse regenerabile la cel puțin 20 % din consum și să consume cu minimum 20 % mai puțină energie.

Prin îndeplinirea acestor obiective, UE poate contribui la combaterea schimbărilor climatice și a poluării aerului, își poate reduce dependența de combustibilii fosili importați și poate menține energia la prețuri accesibile pentru consumatori și întreprinderi.

Date fiind progresele înregistrate până în prezent, UE este pe drumul cel bun în direcția îndeplinirii obiectivului pentru 2020 privind energia din surse regenerabile. Ponderea acesteia în consumul total se afla deja la 16 % în 2014.

Tranziția către o economie curată

Pentru 2030, șefii de stat sau de guvern au convenit ca 27 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile.

Alte obiective pentru 2030 prevăd ca eficiența energetică să crească la 27 %, iar emisiile de gaze cu efect de seră să scadă cu cel puțin 40 %.

În februarie 2015, Comisia Europeană și-a stabilit strategia energetică pentru a se asigura că UE are capacitatea de a face față provocărilor. Strategia are cinci priorități:

  • asigurarea aprovizionării;
  • extinderea pieței interne a energiei;
  • creșterea eficienței energetice;
  • reducerea emisiilor;
  • cercetarea și inovarea.

Asigurarea aprovizionării

UE trebuie să devină mai puțin dependentă de energia provenind din afara granițelor sale. În acest scop, se impune o utilizare mai bună și mai eficientă a surselor de energie existente pe plan intern, precum și diversificarea surselor și a modalităților de aprovizionare.

În februarie 2016, Comisia a prezentat un pachet de măsuri privind securitatea energetică, cu scopul de a reduce la minimum întreruperile din aprovizionare. Pentru prima dată, a fost instituit un principiu al solidarității potrivit căruia, în ultimă instanță, statele membre învecinate vor contribui la asigurarea aprovizionării cu gaze pentru consumatorii casnici și serviciile sociale esențiale în cazul unei crize grave.

Extinderea pieței interne a energiei

Energia ar trebui să circule liber în întreaga UE, fără bariere tehnice sau de reglementare. Numai atunci furnizorii de energie vor putea concura în mod liber și vor putea oferi cele mai bune prețuri pentru consumatorii casnici și întreprinderi. Libera circulație va facilita, de asemenea, producția de energie din surse regenerabile.

În 2016, 800 de milioane EUR au fost puși la dispoziție pentru infrastructura energetică transfrontalieră în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei. Pentru perioada 2014-2020 s-au alocat în total 5,35 miliarde EUR.

Aceste fonduri sunt investite în proiecte precum Balticconnector – primul gazoduct care leagă Finlanda și Estonia. Când va fi dat în folosință (până în 2020), acest proiect va conecta regiunea Mării Baltice cu restul pieței energetice din UE și va pune capăt dependenței Finlandei de un furnizor unic de gaze naturale.

De asemenea, s-au alocat fonduri pentru construirea gazoductului Midcat care, odată finalizat, va contribui la conectarea cu restul Europei a piețelor gazelor naturale din Spania și Portugalia.

Creșterea eficienței energetice

O cale eficientă de a ajuta Europa să își reducă importurile de energie este scăderea consumului. Aceasta înseamnă că toate produsele care utilizează energie – de la automobile și mașini de spălat până la sisteme de încălzire și echipamente de birou – ar trebui să fie concepute în așa fel încât să folosească mai puțină energie.

În noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, care își propune să revizuiască legislația pentru a contribui la tranziția către un sistem energetic ecologic. Pachetul include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei curate, pentru a renova clădirile din Europa și pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru a îmbunătăți performanța energetică a produselor și pentru a garanta o mai bună informare a consumatorilor.

Reducerea emisiilor

UE s-a angajat să își reducă emisiile de dioxid de carbon cu cel puțin 40 % până în 2030, în paralel cu modernizarea economiei UE, crearea de locuri de muncă și creșterea economică pentru toți cetățenii europeni.

Acțiuni în domeniul schimbărilor climatice

În decembrie 2015, UE a jucat un rol important în medierea unui acord la nivel mondial privind schimbările climatice. La conferința de la Paris, 195 de guverne au convenit să limiteze încălzirea globală la mai puțin de 2 °C în acest secol. În octombrie 2016, UE a aprobat în mod oficial acordul privind schimbările climatice de la Paris. Acesta a intrat în vigoare în noiembrie. În consecință, UE (și restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru a reduce emisiile.

În acest sens, Comisia a propus în iulie 2016 obiective anuale obligatorii pentru statele membre, în perioada 2021-2030, în următoarele sectoare: transporturi, construcții, agricultură, deșeuri, amenajarea teritoriului și silvicultură. La acestea se adaugă o strategie pentru emisii scăzute în domeniul transporturilor.

Cercetarea și inovarea

Programul de cercetare al UE alocă, în perioada 2014-2020, aproape 6 miliarde EUR pentru cercetarea în domeniul energiei nenucleare. În septembrie 2015, Comisia a adoptat planul strategic privind energia, cu soluții la provocările legate de transformarea sistemului energetic al UE. Acesta se concentrează asupra acțiunilor care vor ajuta UE să devină liderul mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și să dezvolte sisteme eficiente din punct de vedere energetic.

Avansul tehnologic în domeniul energiilor alternative și reducerea consumului de energie vor favoriza apariția unor oportunități imense în sectorul exporturilor și al industriei. De asemenea, vor stimula creșterea economică și vor crea locuri de muncă.

Energiile din surse regenerabile vor juca un rol hotărâtor în tranziția către un sistem energetic curat. Europa și-a propus ca până în 2030 sursele regenerabile de energie să asigure 27 % din consumul său total. În 2030, jumătate din producția de energie electrică din UE va proveni din surse regenerabile. Până în 2050 electricitatea noastră ar trebui să fie produsă fără emisii de dioxid de carbon.

Această publicație este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT
  • Comisia Europeană
  • Direcția Generală Comunicare
  • Informarea cetățenilor
  • 1049 Bruxelles
  • BELGIA