Om EU-institutionernas arkiv

Innehållsförteckning

 1. Varför arkiverar vi webbplatser?
 2. Vem kan använda arkivet?
 3. Vad arkiverar vi?
 4. Hur går det till?
 5. Vägledning för webbplatsansvariga
 6. Policy för borttagning av sidor
 7. Rättslig information
 8. Mer information

Länkarna till EU:s webbarkiv är för närvarande instabila.
Vi arbetar på en lösning och ber om ursäkt för besväret.
Kontakta EU:s team för bevarande av webbinnehåll om du letar efter arkiverat innehåll: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Varför arkiverar vi webbplatser?

Allt mer EU-information finns bara på nätet. Webbinnehåll har dock ofta kort livslängd och webbtekniken utvecklas snabbt. Därför finns det risk att informationen försvinner, t.ex. när webbplatser görs om eller tas bort från nätet.

Därför skapade vi 2013 ett arkiv för EU:s institutioner, byråer och organ (EU-institutionerna).

Där bevaras webbplatsernas innehåll och utformning så som de såg ut vid en given tidpunkt. På så sätt är EU-institutionernas webbinformation fortsatt tillgänglig även när den ursprungliga webbplatsen eller webbsidan har ändrats eller försvunnit.

2. Vem kan använda arkivet?

Arkivet är allmänt tillgängligt på på nätet. Alla med internetuppkoppling kan gå in i arkivet och använda det.

3. Vad arkiverar vi?

Vi arkiverar EU-institutionernas webbplatser. De flesta ligger på domänen europa.eu och dess underdomäner och arkiveras regelbundet.

EU-institutionerna kan vid behov begära crawlning av webbplatser som ska tas bort från nätet eller göras om. Vi kan exempelvis arkivera sidor som bara avser särskilda evenemang.

För närvarande arkiverar vi inte

 • länkar till externa webbplatser – om du klickar på en extern länk på en arkiverad webbplats hamnar du på den aktiva webbplatsen (exempel: om en länk på en arkiverad Europolsida går till FN:s webbplats (https://www.un.org/) kommer du till den aktiva versionen av FN:s webbplats)
 • dynamiskt innehåll
 • sociala medier
 • databaser – dvs. du kan inte söka eller använda länkar som bygger på sökningar.

4. Hur går det till?

Webbplatserna arkiveras fyra gånger om året med hjälp av en webbcrawler. Crawlern går in i och undersöker webbplatserna genom att följa hyperlänkar – ungefär som en människa också skulle göra – och kopierar alla upphittade sidor och filer.

Som användare kan du navigera på de arkiverade webbplatserna på samma sätt som på en aktiv webbplats. Det finns dock tekniska begränsningar som gör att vissa saker eventuellt inte fungerar, bland annat

 • den ursprungliga webbplatsens integrerade sökmotor
 • innehåll som kräver att man loggar in
 • vissa navigeringsfunktioner, t.ex. rullgardinsmenyer, kryssrutor och kartor
 • flashanimeringar och spel, strömmande media och inbäddade sociala medier
 • komplexa Javascript-koder
 • POST-funktioner.

5. Vägledning för webbplatsansvariga

Förberedelser för arkivering

 1. Följ beprövade rutiner för att se till att den arkiverade webbplatsversionen blir så bra som möjligt och se till att dina webbplatser kan bevaras. Det gäller särskilt startsidan, eftersom det är här som crawlern går in.
 2. Använd vår vägledning till leverantörer av informationstjänster.
 3. Ta bort innehåll som inte ska bevaras (och vara tillgängligt) på lång sikt. Exempel är innehåll som omfattas av immaterialrättigheter (t.ex. upphovsrätt), sekretess, integritetsskydd och skydd av personuppgifter.
 4. Använd robot.txt-filer för att skydda innehåll mot crawlning om du inte kan ta bort det före arkiveringen.

6. Policy för borttagning av sidor

Det finns flera legitima skäl till varför det kan bli nödvändigt att dölja sidor i webbarkivet för allmänheten.

Vem som helst kan lämna en motiverad begäran om borttagning. Skicka ett mejl till op-web-preservation@publications.europa.eu.

Sidan tas bara bort i följande fall:

 • Sidan innehåller
  • vanliga eller känsliga personuppgifter enligt definitionen i förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer
  • upphovsrättsskyddat material där de nödvändiga rättigheterna saknas
  • ärekränkande eller obscent material.
 • Innehållet kan ge upphov till allvarliga och faktiska administrativa problem för webbplatsens ägare.
 • Sidan publicerades i god tro, men omständigheterna har ändrats och det är nu bäst att ta bort den.
 • Sidan publicerades av misstag och bör nu tas bort för att rätta till felet.

7. Rättslig information

7.1 Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 2019

Publikationsbyrån arkiverar webbplatser för att bevara EU:s webbplatser. Det mesta av det innehåll som finns i EU:s webbarkiv omfattas av EU:s (eller EU-institutionernas) upphovsrätt. Ägande- och upphovsrätten till webbplatserna i arkivet är fortfarande webbplatsägarnas ansvar.

Om inget annat anges får material från arkivet återges fritt. Denna allmänna princip kan i vissa fall omfattas av villkor som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Principen gäller inte för foton, videoklipp, musikstycken och annat material som omfattas av tredje parts immaterialrättigheter (parter från länder utanför EU). I så fall måste man söka tillstånd att använda materialet direkt hos upphovsrättsinnehavarna. Publikationsbyrån kan inte garantera att allt innehåll från tredje part är tydligt märkt.

Tillståndet omfattar inte logotyper eller varumärken.

Om du har frågor om något av ovanstående kan du mejla till OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2 Skydd av personuppgifter

8. Mer information

Kontakta teamet för webbarkivering: op-web-preservation@publications.europa.eu