EU publications: publications for teachers and students about the EU - EU-publikationer

image students

content

image for Students & Teachers page: Student standing in front of blackboard, which is fully written with formulas

 

Students and teachers header

Studerande och lärare

Information om stipendier och utbytesprogram för lärare och studerande på alla nivåer. Här finns också material som skolor och universitet kan använda för att informera om EU och bidra till att skapa en känsla av samhörighet i EU.

Du kan också besöka EU:s elev- och lärarhörna: https://europa.eu/learning-corner/home_sv

Search Parameters Details

Uppgifter om gjord sökning

Students and teachers