Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Asyl och invandring

I EU pågår en omfattande flyktingkris och migrationsvåg. Här hittar du publikationer om flyktingar, migration och asylfrågor.