Kids engrossed in reading, comfortably installed amid a pile of books

Barnhörnan

Publikationer för barn och ungdomar där vi på ett lättsamt sätt berättar om EU:s värderingar och verksamhet.

YDu kan också besöka EU:s elev- och lärarhörna: https://europa.eu/learning-corner/home_sv

 

Europe and the environment