EU Publications: A selection of publications on EU grants & funding - EU-publikationer

image eu-funding

content

image for Grants and Funding Page: young man writing on a computer with a smile on his face

title and descriptive text eu-funding

Bidrag och program

Broschyrer och andra publikationer som förklarar vad EU gör konkret för dig som EU-medborgare. Här kan du bland annat läsa om EU:s olika bidrag, utbildningar och andra projekt, vad som krävs för att få söka och vem man ska kontakta.

funds