Bidrag och program

Broschyrer och andra publikationer som förklarar vad EU gör konkret för dig som EU-medborgare. Här kan du bland annat läsa om EU:s olika bidrag, utbildningar och andra projekt, vad som krävs för att få söka och vem man ska kontakta.