Brexit image

Brexit

I folkomröstningen den 23 juni 2016 röstade de brittiska väljarna för att lämna EU och den 31 januari 2020 upphörde Storbritannien att vara ett EU-land. Här hittar du publikationer om förhandlingarna både före och efter den 31 januari 2020. Många av dem handlar om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien och de utmaningar parterna står inför.