This page shows the 10 priorities like cogs

Tio prioriteringar för EU

EU står inför allvarliga utmaningar, allt från hög arbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt, ekonomisk osäkerhet och ett stort investeringsunderskott till flyktingströmmar, miljöförstöring, säkerhetsproblem och instabilitet i vårt närområde. För att ta itu med de här utmaningarna har Junckerkommissionen slagit fast tio prioriteringar som EU-institutionerna ska fokusera på. I publikationerna här nedanför förklaras varför EU agerar på de prioriterade politikområdena, vad man gör och vilka resultat man har nått.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.