Logotyper - Om publikationsbyrån

Dockbar

Logos and banners title

Publikationsbyråns logotyper

Publikationsbyråns logotyper får bara användas av utomstående om

– tillstånd har begärts och beviljats innan logotypen används

– det inte finns någon risk att den som använder logotyperna kan förväxlas med Publikationsbyrån

– logotyperna inte används i samband med mål och aktiviteter som är oförenliga med EU:s mål och principer

– logotyperna inte används på ett sätt som påstår eller antyder att användarens mål och aktiviteter är godkända av Publikationsbyrån.

Vill du använda Publikationsbyråns logotyper? Skriv då till op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

EU law and publications logo

EU:s lagstiftning och publikationer – logotyp

 
 

EUR-Lex logos

EUR-Lex – logotyper

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

TED – logotyper

 
 

EU Whoiswho logos

EU Whoiswho – logotyper