EU:s publikationsbyrå

Europeiska unionens publikationsbyrå (Publikationsbyrån), baserad i Luxemburg, ger ut publikationer från EU:s institutioner (beslut 2009/496/EG, Euratom). Vi producerar och sprider juridiska och allmänna publikationer i olika format, både i tryck och elektroniskt. Dessutom sköter vi flera webbplatser där allmänheten, myndigheter och företag kan hitta officiell information och uppgifter från EU, t.ex. EUR-Lex, EU:s portal för öppna data, EU-publikationer, Ted (Tenders electronic Daily), CORDIS. Vi ser också till att innehåll från EU:s institutioner och organ lagras under en längre tid.