Reuse - Om publikationsbyrån

Dockbar

Help - Reuse

Får jag återanvända information från den här webbplatsen?

Enligt EU-kommissionens allmänna regler för vidareutnyttjande får allmänheten och företagen gratis använda kommissionens material, även för kommersiella ändamål. Man behöver inte ansöka om tillstånd. Dokumenten kan återges, anpassas, översättas osv.

Det kan dock finnas vissa villkor, t.ex. skyldigheten att ange källan och att inte förvanska den ursprungliga innebörden. EU-kommissionen kan inte heller hållas ansvarig för konsekvenserna av återanvändningen.

Det finns också vissa undantag från de allmänna återanvändningsreglerna (t.ex. logotyper och programvara). Tänk även på att kommissionen inte har upphovsrätt till allt material på webbplatsen. Därför är det viktigt att läsa meddelandet om upphovsrätt för de publikationer eller uppgifter som du vill använda.

Ibland är det en tredje part som har upphovsrätt till t.ex. vissa bilder i en publikation. I så fall får du inte använda dem utan särskilt tillstånd.

EU-lagstiftningen omfattas inte av någon upphovsrätt och kan återges utan begränsningar. Du måste dock alltid ange källan (liknande villkor gäller för TED, Tenders Electronic Daily). Reglerna finns i kommissionens beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar. Målet är att stödja ekonomisk verksamhet, se till att EU-informationen används och sprids, öka insynen i EU-institutionerna och undvika onödig byråkrati för användarna. Återanvändning bidrar till att skapa jobb och är bra för hela EU-ekonomin. Man kan till exempel skapa innovativa webbtjänster utifrån öppna data och EU-publikationer.

Läs mer om EU-material och upphovsrätt.