The print function is not available on your version of browser
Hoppa till innehåll
Logga in

Tillgängliga språk och format

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Omdömen 
 • Publikationen finns inte på ditt sökspråk > Tillgängliga språk

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU

 • Publikationen finns inte på ditt sökspråk > Tillgängliga språk

  EN Smart guide to cluster policy

 • Handbok om tjänsteinnovation

 • Hur man använder EU:s strukturfonder för att främja små och medelstora företag och entreprenörskap

 • Affärsänglar till stöd för tillväxt i små och medelstora företag

 • Offentlig upphandling som en drivkraft för innovation i små och medelstora företag och off entliga verk och inrättningar

 • Genomföra Small Business Act på regional nivå

 • Stöd för internationalisering av små och medelstora företag

 • Underlätta företagsöverlåtelser