Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1848 av den 26 november 2018 om återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2018