Orientarea (UE) 2015/571 a Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/43)