Zadeva T-431/16: Tožba, vložena 1. avgusta 2016 – VIMC/Komisija