Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júna 2004 vo veci T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno proti Európskemu parlamentu (Úradníci — Pomocný zamestnanec — Konferenčný tlmočník — Článok 7 ROZ — Skončenie pracovného pomeru)