Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juni 2004 i sag T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno mod Europa-Parlamentet (Tjenestemænd — hælpeansatte — free-lancetolk — artikel 74 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne — ophør af beskæftigelsen)