Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2004 ve věci T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno proti Evropskému parlamentu (Úředníci — Pomocný zaměstnanec — Konferenční tlumočník — Článek 74 ŘOZ — Skončení pracovního poměru)