Γραπτή ερώτηση E-3123/06 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Εθνικισμός στο ποδόσφαιρο