Skriftlig fråga E-3123/06 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Nationalism inom fotbollen