C-738/19. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2020. szeptember 10-i ítélete (a Rechtbank Amszterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B, C (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – A melléklet 1. pontjának e) alpontja – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Szociális lakás – Ottlakási kötelezettség és albérletbe adási tilalom – A 3. cikk (1) és (3) bekezdése – A 4. cikk (1) bekezdése – A kötbért rögzítő szerződési feltételek esetlegesen visszaélésszerű jellegének értékelése – Szempontok)