Mål F-59/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 mars 2016 – FX mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Avgångsvederlag — Artikel 12.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Tjänstgöringens upphörande)