Mål C-538/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanța (Rumänien) den 10 juli 2019 – TS, UT, VU mot Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța