Sag C-538/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Constanța (Rumænien) den 10. juli 2019 – TS, UT og VU mod Casa Națională de Asigurări de Sănătate og Casa de Asigurări de Sănătate Constanța