LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kalatalousvaliokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019-2024) tekemisestä (08662/1/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) Valmistelija: Margarida Marques