Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1834 оd 3. prosinca 2020. o emisijama stakleničkih plinova obuhvaćenima Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća za svaku državu članicu za 2018.