TITJUR Domstolens dom (andra avdelningen) den 22 januari 1981. # Dansk Supermarked A/S mot A/S Imerco. # Begäran om förhandsavgörande: Højesteret - Danmark. # Fri rörlighet för varor - Upphovsrätt, varumärkesrätt och illojal konkurrens. # Mål 58/80. Dansk Supermarked