Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9425 – Genstar Capital Partners / TA Associates / Insightsoftware Business) (Dokuments attiecas uz EEZ.)