Lieta T-419/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. janvāra spriedums – Cofely Solelec u.c./Parlaments Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Ēkas Konrad Adenauer Luksemburgā paplašināšana un atjaunošana — Iepirkuma procedūras atcelšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Iepirkuma līguma vērtība — Acīmredzama kļūda vērtējumā