Asia T-419/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2017 – Cofely Solelec ym. v. parlamentti (Julkiset rakennusurakat — Tarjouspyyntömenettely — Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushanke Luxemburgissa — Tarjouspyyntömenettelyn peruuttaminen — Perusteluvelvollisuus — Markkina-arvo — Ilmeinen arviointivirhe)