Kohtuasi T-419/15: Üldkohtu 17. jaanuaril 2017 otsus – Cofely Solelec jt versus parlament (Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Luxembourgis asuva Konard Adenaueri hoone laiendamine ja moderniseerimine — Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine — Põhjendamiskohustus — Riigihanke maksumus — Ilmne hindamisviga)