Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1180 av den 19 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker