Samarbetsavtal mellan EEG och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC)