Skriftlig fråga E-4181/10 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Massaker på tamiler