/* */

Kommissionens beslut av den 28 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel [delgivet med nr K(2011) 4442] (Text av betydelse för EES) (2011/383/EU)